Rodzaje i budowa silników indukcyjnych

Stosowane są dwa typy trójfazowych silników indukcyjnych: silniki klatkowe (zwarte) i silniki pierścieniowe. Różnica między tymi typami polega jedynie na różnej budowie wirników. Stojany silników indukcyjnych budowane są z blach grubości 0,35-0,5 mm izolowanych względem siebie cienkim papierem lub warstwą lakieru izolacyjnego. Blachy z wyciętymi na uzwojenia żłobkami są ściągnięte śrubami izolowanymi od blach stojana. Zmontowany rdzeń stojana umieszcza się w stalowym kadłubie silnika zamkniętym tarczami łożyskowymi. W żłobkach stojana umieszcza się trójfazowe uzwojenie stojana.

image011Sześć końców uzwojenia stojana doprowadzone są do tabliczki zaciskowej, co umożliwia przełączenie uzwojeń z gwiazdy w trójkąt. Przy połączeniu w trójkąt napięcie międzyprzewodowe U jest równe napięciu fazowemu Uf, a przy połączeniu w gwiazdę napięcie międzyprzewodowe U jest 1/3= 1.73 razy większe od napięcia fazowego Uf. Dzięki temu ten sam silnik może być dostosowany do pracy w sieciach o dwóch napięciach znamionowych. Falowniki mają możliwość zasilania silników 3×230 V i 3x 400 V. Na przykład przy napięciu 380 V uzwojenie łączy się w gwiazdę, przy 220 V w trójkąt. Rdzeń mimika przewodzący strumień magnetyczny ma kształt walca i wykonany jest, z odizolowanych od siebie blach stalowych osadzonych na osi wirnika. W żłobkach na zewnętrznej powierzchni rdzenia umieszcza się uzwojenie izolując je od rdzenia. W silnikach klatkowych uzwojenie wirnika ma kształt klatki .Uzwojenie miedziane wirnika silnika zwartego składa się z szeregu prętów wsuniętych do żłobków. Na wystające z rdzenia części prętów nasadza się z obu stron pierścienie, które przylutowuje się lub przyspawa do prętów. Obecnie szeroko stosuje się klatkowe uzwojenie aluminiowe otrzymywane przez odlewanie.

Dodatkowe informacje znajdziesz tutaj

Dla zmniejszenia prądu rozruchowego większe silniki włączane są przy użyciu urządzeń zmniejszających napięcie przypadające na każdą fazę silnika. Najczęściej stosowane są przełączniki gwiazda-trójkąt lub transformatory (lub autotransformatory) rozruchowe. Silniki klatkowe, których napięcie znamionowe przy połączeniu w trójkąt odpowiada napięciu znamionowemu sieci, mogą być włączane za pomocą przełącznika gwiazda-trójkąt . Przełącznik gwiazda-trójkąt ma trzy położenia; 0 silnik wyłączony, Y rozruch (uzwojenie połączone w gwiazdę i przyłączone do sieci) i A praca normalna (uzwojenie połączone w trójkąt i przyłączone do sieci). Kreskowane prostokąty przedstawiają styki ruchome na walcu co 1/3 obrotu. Kółeczka oznaczają styki nieruchome. Przez obracanie walca następuje przełączenie obwodu. Rozruch silnika następuje przez ustawienie przełącznika w pozycji „gwiazda”, a następnie, po ruszeniu (po 3-5 s), ustawienie przełącznika w pozycji „trójkąt”. W pozycji gwiazda prąd rozruchowy jest trzykrotnie mniejszy, ale równocześnie zmniejsza się moment napędowy. W ten sposób można uruchamiać silniki nie obciążone lub częściowo obciążone. Do rozruchu silników klatkowych wielkiej mocy stosuje się transformatory lub autotransformatory rozruchowe. Są to transformatory (lub autotransformatory) o zmiennej przekładni. Za pomocą specjalnego przełącznika włącza się w obwodzie wtórnym kolejno sekcje uzwojeń, dzięki czemu można po stronie wtórnej otrzymywać różne napięcia.

Rozruch silników przeprowadza się zaczynając od napięcia znacznie niższego od znamionowego. W miarę rozruchu (co 2-3 s) włącza się kolejne sekcje aż do osiągnięcia napięcia znamionowego. Zazwyczaj transformatory rozruchowe mają 3-i-4 zaczepy po stronie wtórnej i,, przełącznik można ustawić również na taką samą ilość położeń. Silniki o małej mocy, nie wymagające stosowania urządzeń rozruchowych, włączane są bezpośrednio do sieci za pomocą wyłączników. Jeżeli silniki mają się obracać w obu kierunkach stosuje się do włączania również przełączniki prawo-lewo . Przy silnikach o większej mocy konieczne jest stosowanie urządzeń rozruchowych niezależnie od przełącznika prawo-lewo lub zastosowanie falownika który te fukcje ma wbudowane w sobie już. Należy pamiętać, że w takim wypadku najpierw nastawia się kierunek obrotów, a następnie przeprowadza rozruch silnika.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny:
Ocena: 8.0/10 (1 głos)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)