Co oznacza pojęcie rachunkowość?

Pojęcie rachunkowości jest bezpośrednio związane z pojęciem księgowości, a oznacza nic innego, jak określony system zdarzeń, jakie odbywają się w danym przedsiębiorstwie i jakie musza być zapisane w księgach i raportach finansowych.

Rachunkowość to dziedzina wiedzy istniejąca od lat, przez wszystkie te lata natomiast zdołano wypracować i określić odpowiednie reguły oraz wzorce, które obowiązują zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Dzięki temu rachunkowość oraz księgowość na całym świecie może być taka sama, a co za tym idzie wszystkie transakcje pomiędzy kontrahentami mogą być zawierane na podobnych warunkach oraz według jednakowych zasad i metod rachunkowych.

Znacznie to uproszcza pracę księgowych oraz innych pracowników biurowych w biurach rachunkowych. Jedyne co różni się w obliczeniach to waluta, którą zawsze można zmienić oraz różne stawki podatku VAT, który również jest możliwy do wyliczenia po ustaleniu określonych stawek dla danego kraju. I tak w Polsce mamy ustawę regulującą wszystkie prawa o rachunkowości, a mianowicie Ustawę o Rachunkowości, natomiast w całej Europie obowiązują Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Każde biuro rachunkowe musi prowadzić swoje księgi finansowe zgodnie z tymi zasadami, aby wszelkie rozliczenia finansowe były prawe i zgodne z przyjętymi powszechnie normami.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny:
Ocena: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)