Analiza rynku nieruchomości ważna w kontekście wyceny

Istnieje wiele celów, dla których każdego dnia podejmujemy decyzję o dokonaniu wyceny nieruchomości, a większość z nich wynika nie tylko bezpośrednio z samych przepisów prawa, ale także poważnych decyzji, które mają dotyczyć bezpośrednio naszych nieruchomości.

analizaZwykle jednak zależy nam na oszacowaniu wartości majątku podczas ustalania ceny kupna-sprzedaży, ceny wywoławczej podczas licytacji, aktualizacji opłaty wynikającej z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia wartości zabezpieczenia kredytowego, wysokości opłaty skarbowej czyli podatku od spadków, darowizn oraz innych czynności cywilnoprawnych, określeniu wysokości odszkodowania za wywłaszczenia czy szkody lub też obliczeniu wysokości ubezpieczenia.

Wiadomo oczywiście, że ile osób, tyle powodów, dla których decydują się oni na korzystanie z usług profesjonalnych rzeczoznawców, jednak te z wymienionych pojawiają się najczęściej jako główne czynniki decydujące o zgłoszeniu swojego wniosku o oszacowanie wartości posiadanego przez siebie majątku. Rzeczoznawcy majątkowi nie kierują się podczas sporządzania operatów szacunkowych jedynie własną wiedzą czy też podstawowymi czynnikami, które można wyznaczyć na podstawie skrupulatnie przeprowadzonej wizji lokalnej, ale także za pośrednictwem danych, które dostarcza precyzyjnie sporządzona analiza rynku nieruchomości.

Badania rynkowe mogą okazać się niezbędne zwłaszcza wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, jak często wykonywana jest analiza rynku nieruchomości. Branża powiązana ze sprzedażą i kupnem mieszkań, domów, gruntów rolnych, zespołu obiektów, maszyn związanych nierozerwanie z określonym zabudowaniem czy też działek pod zabudowę rozwija się na tyle dynamicznie, że niejednokrotnie rozstrzał pomiędzy cenami uzyskiwanymi z zawierania wszelkiego rodzaju transakcji, skrajnie się od siebie różni.

Za każdym razem rzeczoznawca bierze więc pod uwagę zmieniające się trendy i swoiste mody, którymi kierują się potencjalni kupcy i stara się na ich podstawie ustalić maksymalnie wiarygodną potencjalną, szacowaną cenę obecnie wycenianej nieruchomości.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny:
Ocena: 10.0/10 (1 głos)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: +1 (z 1 głos)